ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ www.citeia.com 

ਦੀ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ www.citeia.com ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ www.citeia.com ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ.

ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ www.citeia.com, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ www.citeia.com ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ.

www.citeia.com ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਈਯੂ) 2016/679 ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 95/46 / EC (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 34 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 2002/11 ਦੇ ਨਾਲ.

1. ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ www.citeia.com

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਈਯੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2016/679 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੰਚਾਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ( ਆਰਜੀਪੀਡੀ), ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:

  • ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ.
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

2. ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, www.citeia.com ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

3. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

The. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ mannerੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲਿਟੀ, ਐਕਸੈਸ, ਸੁਧਾਈ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕੈਪਚਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.

6. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਪਯੋਗ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਣ. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ

ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਣ. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਚੰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ reasonableੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਚੰਗੇ ਰਿਵਾਜ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ. ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

7. ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

www.citeia.com  ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ.

8 ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ SSL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

9. ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 

ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯ ਕਥਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ.

10. ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ appropriateੁਕਵਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

A %d ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ: