គោលការណ៍ការពារភាពឯកជននិងទិន្នន័យ

គោលនយោបាយការពារសិទ្ធិឯកជននិងដាតា

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគ្របដណ្តប់ www.citeia.com 

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ www.citeia.com ធ្វើនិយ័តកម្មលើការទទួលការប្រើប្រាស់និងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រនេះឬក្នុងបរិដ្ឋានអ៊ីនធ័រណេតរបស់អង្គភាពណាមួយ។

ក្នុងករណីនោះ។ www.citeia.com បានស្នើសុំឱ្យអ្នកទាក់ទងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះរបស់អ្នកគឺដោយសារតែតម្រូវការដើម្បីដឹងអំពីពួកគេដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងដែលភាគីទាំងពីរនឹងរក្សានាពេលអនាគតក៏ដូចជាអាចអនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងច្បាប់។

តាមរយៈការអនុវត្តទម្រង់បែបបទដែលបានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រដោយយោងទៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ www.citeia.comអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលយកការដាក់បញ្ចូលនិងការព្យាបាលទិន្នន័យដែលពួកគេផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន www.citeia.com គឺជាម្ចាស់ដែលអាចអនុវត្តសិទ្ធិត្រូវគ្នាស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រការដូចខាងក្រោម។

www.citeia.com ដើរតួជាម្ចាស់អ្នកសម្របសម្រួលនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមាតិកានៃគេហទំព័រនេះនិងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថាវាគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារទិន្នន័យនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយជាពិសេសជាមួយបទប្បញ្ញត្តិ (សហភាពអឺរ៉ុប) ឆ្នាំ ២០១៦/៦៧៩ នៃសភាអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សានៃ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការការពារមនុស្សធម្មជាតិទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងការចែកចាយទិន្នន័យដោយឥតគិតថ្លៃនិងការចេញផ្សាយសារាចរណ៍លេខ ៩៥ / ៤៦ / អ។ ស។ ប (បន្តបន្ទាប់បទបញ្ជាការពារទិន្នន័យទូទៅ) និង ដោយមានច្បាប់លេខ ៣៤/២០០២ ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដាស្តីពីសេវាកម្មរបស់សមាគមព័ត៌មាននិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។

ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ www.citeia.com

អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប ២០១៦/៦៧៩ នៃសភាអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ ទាក់ទងនឹងការការពារមនុស្សធម្មជាតិទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងការចរាចរទិន្នន័យដោយឥតគិតថ្លៃ ( RGPD) យើងប្រាប់អ្នកថាទិន្នន័យដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនឹងត្រូវបានដំណើរការទៅ៖

  • រក្សាទម្រង់អ្នកប្រើរបស់អ្នកឱ្យសកម្មនៅលើវេទិការបស់យើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើអន្តរកម្មនិងប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ។ ទម្រង់របស់អ្នកនឹងនៅតែសកម្មដរាបណាអ្នកមិនបោះបង់ការជាវដែលត្រូវគ្នា។
  • ប្រសិនបើអ្នកជាវប្រចាំទៅវិបផតថលណាមួយរបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយលើពួកគេអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានទាំងនេះដល់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមដោយសរសេរមតិយោបល់ឈ្មោះអ្នកប្រើរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ យើងនឹងមិនផ្សព្វផ្សាយអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកក្នុងករណីណាក៏ដោយ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រមូលបាននឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់បំផុត។ 

តើទិន្នន័យប្រភេទណាដែលយើងកំពុងប្រមូល?

អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។ www.citeia.com វាប្រមូលតែទិន្នន័យចាំបាច់ចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលទទួលបានពីសកម្មភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍នីតិវិធីនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានជូនដំណឹងថាព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូនក្នុងទម្រង់នានាដែលមានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទោះបីជាការបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំអាចបញ្ជាក់ពីភាពមិនអាចទៅរួចនៃការចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលត្រូវការវាក៏ដោយ។

តើយើងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានយូរប៉ុណ្ណា?

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវបានរក្សាទុកដរាបណាអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានបញ្ជាក់បើមិនដូច្នេះទេនិងកំឡុងពេលរក្សាទុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្របច្បាប់លើកលែងតែហេតុផលឡូជីខលនិងជាក់ស្តែងពួកគេបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ឬគោលបំណងស្របច្បាប់ដែលពួកគេបានប្រមូល។

តើអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យរបស់ពួកគេ?

អ្នកប្រើប្រាស់អាចអនុវត្តទាក់ទងនឹងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមរបៀបដែលបានពិពណ៌នាក្នុងចំណុចទី ១ សិទ្ធិដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារទិន្នន័យទូទៅនិងសិទ្ធិនៃការចល័តលទ្ធភាពទទួលបានការកែតម្រូវការលុបចោលនិងការកំណត់នៃការព្យាបាល។

5. ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ដែលត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្ននិងពេញលេញសម្រាប់គោលបំណងដែលបានផ្តល់ជូន។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយប្រសិនបើទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងទំរង់ដែលត្រូវគ្នាជាម្ចាស់ភាគីទីបីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់យកការព្រមព្រៀងនិងព័ត៌មានអោយភាគីទីបីយ៉ាងត្រឹមត្រូវលើទិដ្ឋភាពដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។

6. ទំនួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់និងខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ទាំងការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងនិងការប្រើប្រាស់ដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៃព័ត៌មាននិងមាតិកាដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលបង្កើតវា។ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៃព័ត៌មានរូបភាពមាតិកានិង / ឬផលិតផលដែលត្រូវបានពិនិត្យនិងអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ទោះបីជាជាតិឬអន្តរជាតិអាចអនុវត្តបានក៏ដូចជាគោលការណ៍ល្អ ជំនឿនិងការប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់។ ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលប្រើនេះនិងការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ

ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៃព័ត៌មានរូបភាពមាតិកានិង / ឬផលិតផលដែលត្រូវបានពិនិត្យនិងអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមភាពស្របច្បាប់ទោះបីជាជាតិឬអន្តរជាតិអាចអនុវត្តបានក៏ដូចជាគោលការណ៍ល្អ ជំនឿនិងការប្រើប្រាស់។ ស្របច្បាប់នៅលើផ្នែកនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការចូលប្រើនិងការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ។ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមានកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬខ្លឹមសារដោយសមហេតុផលក្រោមគោលការណ៍នៃភាពស្មោះត្រង់និងការគោរពច្បាប់បច្ចុប្បន្នសីលធម៌សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈទំនៀមទម្លាប់ល្អសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីឬក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទាំងអស់នេះ។ នេះបើយោងតាមលទ្ធភាពនិងគោលបំណងដែលពួកគេត្រូវបានរចនាឡើង។

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតនិងបណ្តាញសង្គម

www.citeia.com  ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារនិងការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រដែលខ្លួនមានឬមានសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល។ គេហទំព័រផ្សេងទៀតឬបណ្តាញសង្គមឬឃ្លាំងព័ត៌មាននៅលើអ៊ិនធឺរណែតក្រៅពីគេហទំព័រនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ស្របច្បាប់។

8 សុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង។ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានរសើប (ដូចជាព័ត៌មានផ្ទេរតាមធនាគារឬអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក) នៅលើទម្រង់ចុះឈ្មោះរបស់យើងយើងបានអ៊ិនគ្រីបព័ត៌មាននោះដោយប្រើ SSL ។

9. បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីអ្នកនឹងចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើងហើយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ ដោយសារតែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ភាគីទីបីយើងមិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយភាគីទីបីនោះទេហើយយើងក៏មិនអាចធានាថាពួកគេនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការអនុវត្តឯកជនភាពដូចយើងដែរ។ 

យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្នើសុំសេវាកម្ម។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

ប្រសិនបើយើងសំរេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ទាំងនោះក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាសមរម្យដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងថាតើព័ត៌មានអ្វីដែលយើងប្រមូលបានរបៀបដែលយើងប្រើវាហើយក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយប្រសិនបើមានយើងបង្ហាញ។ នោះ។

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ឯកជននេះនៅពេលណាមួយដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលវាឱ្យបានញឹកញាប់។ ប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈទៅនឹងគោលការណ៍នេះយើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកនៅទីនេះតាមអ៊ីមែលឬតាមការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រគណនីរបស់អ្នក។

A %d អ្នកសរសេរប្លុកដូចនេះ៖