គោលនយោបាយខូឃីស៍ (សហភាពអឺរ៉ុប)

ត្រលប់ទៅប៊ូតុងកំពូល
A %d អ្នកសរសេរប្លុកដូចនេះ៖