requisitos para traballar en traballos de operador de chat