Cal é o problema se non recibo notificacións de WhatsApp