características do mapa conceptual do sistema nervioso