Tema de Jannah A licenza non está validada. Vaia á páxina de opcións do tema para validar a licenza. Necesita unha única licenza para cada nome de dominio.

Política de privacidade e protección de datos

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDADE E DATOS

Esta política de privacidade abrangue www.citeia.com 

Esta Política de privacidade de www.citeia.com regula a obtención, uso e outras formas de tratamento de datos persoais proporcionados polos usuarios neste sitio web ou en calquera dos contornos de Internet da entidade.

No caso de que www.citeia.com pedíralle que comunique algúns dos seus datos persoais debido á necesidade de coñecelos para desenvolver a relación que ambas as partes manterán no futuro, así como para poder realizar outras tarefas relacionadas con dita relación xurídica.

Mediante a implementación dos formularios incluídos no sitio web, con referencia aos servizos prestados por www.citeia.com, os usuarios aceptan a inclusión e tratamento dos datos que proporcionan nun tratamento de datos persoais, dos cales www.citeia.com é o propietario, podendo exercer os dereitos correspondentes segundo o disposto nas seguintes cláusulas.

www.citeia.com actúa como propietario, facilitador e xestor de contidos deste sitio web e informa aos usuarios que cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos e, especialmente, co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e pola que se derroga a Directiva 95/46 / CE (en diante, Regulamento xeral de protección de datos) e coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico.

1. Tratamento de datos persoais de www.citeia.com

En cumprimento do disposto no Regulamento 2016/679 da UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos ( RGPD), informámoslle que os datos que nos proporcionou como usuario rexistrado serán procesados ​​para:

  • Manteña o seu perfil de usuario activo na nosa plataforma, permitíndolle interactuar e utilizar as diferentes ferramentas que poñemos á súa disposición como usuario rexistrado. O teu perfil permanecerá activo mentres non canceles a subscrición correspondente.
  • Se te subscribes a algún dos nosos portais para recibir automaticamente as novas que publicamos neles, o teu enderezo de correo electrónico será usado para enviarche estas novas.
  • Se participas escribindo comentarios, publicarase o teu nome de usuario. En ningún caso publicaremos o seu enderezo de correo electrónico.

Os datos persoais do usuario que se recollen serán tratados con absoluta confidencialidade. 

2. Que tipo de datos estamos a recompilar?

De acordo co establecido na normativa vixente, www.citeia.com Só recolle os datos estritamente necesarios para ofrecer os servizos derivados da súa actividade e outros beneficios, procedementos e actividades que a lei lle atribúe.

Infórmase aos usuarios de que a información que fornece nos formularios incluídos neste sitio web é voluntaria, aínda que a negativa a facilitar a información solicitada pode implicar a imposibilidade de acceder aos servizos que o requiren.

3. Canto tempo conservamos os teus datos persoais?

Os datos persoais conservaranse mentres o usuario non indique o contrario e durante os períodos de conservación legalmente establecidos, a non ser que por motivos lóxicos e obvios perdesen a utilidade ou o propósito lexítimo para o que foron recollidos.

4. Cales son os dereitos dos usuarios que nos facilitan os seus datos?

Os usuarios poderán exercer, en relación cos datos recollidos da forma descrita no primeiro punto, os dereitos recoñecidos no Regulamento xeral de protección de datos e os dereitos de portabilidade, acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento.

5. Compromiso do usuario

O usuario é responsable da autenticidade dos datos proporcionados, que deben ser precisos, actuais e completos para o propósito proporcionado. En calquera caso, se os datos proporcionados nos correspondentes formularios eran propietarios dun terceiro, o usuario é responsable da correcta captación de consentimento e información ao terceiro sobre os aspectos reflectidos nesta Política de privacidade.

6. Responsabilidade polo uso e contido dos usuarios

Tanto o acceso ao noso sitio web como o uso que se poida facer da información e contido incluído neste sitio web serán os únicos responsables da persoa que o fixo. Polo tanto, o uso que se poida facer da información, imaxes, contido e / ou produtos revisados ​​e accesibles a través dela estará suxeito á lei, sexa nacional ou internacional, aplicable, así como aos principios de bo fe e uso lícito. por parte dos usuarios, que serán responsables deste acceso e uso correcto

Polo tanto, o uso que se poida facer da información, imaxes, contido e / ou produtos revisados ​​e accesibles a través dela estará suxeito á legalidade, sexa nacional ou internacional, aplicable, así como aos principios de ben fe e uso. legal por parte dos usuarios, que serán os únicos responsables deste acceso e uso correcto. Os usuarios estarán obrigados a facer un uso razoable dos servizos ou contidos, baixo o principio de boa fe e respectando a lexislación vixente, a moral, a orde pública, os bos costumes, os dereitos de terceiros ou da propia empresa, todo isto. segundo as posibilidades e fins para os que están deseñados.

7. Información sobre o uso doutros sitios web e redes sociais

www.citeia.com  é o único responsable do contido e xestión dos sitios web que posúe ou ten un dereito similar. Calquera outro sitio web ou rede social ou repositorio de información en Internet, fóra deste sitio web, é responsabilidade dos seus lexítimos propietarios.

8 Seguridade

A seguridade da súa información persoal é importante para nós. Cando introduce información confidencial (como a información de transferencia bancaria ou o enderezo de correo electrónico) no noso formulario de rexistro, ciframos esa información mediante SSL.

9. Ligazóns a outros sitios

Se fai clic nunha ligazón a un sitio de terceiros, abandonará o noso sitio e irá ao sitio que seleccionou. Debido a que non podemos controlar as actividades de terceiros, non podemos asumir a responsabilidade polo uso da súa información de identificación persoal por parte destes terceiros e non podemos garantir que cumpran as mesmas prácticas de privacidade que nós. 

Recomendámoslle que revise as declaracións de privacidade de calquera outro provedor de servizos a quen solicite servizos.

10. Cambios nesta política de privacidade

Se decidimos cambiar a nosa Política de privacidade, publicaremos estes cambios nesta Política de privacidade e noutros lugares que consideremos oportunos para que sexa consciente de que información recollemos, como a usamos e en que circunstancias, se as hai, divulgamos. iso.

Reservámonos o dereito de modificar esta Política de privacidade en calquera momento, así que revísea con frecuencia. Se facemos cambios significativos nesta política, notificarémolo aquí, por correo electrónico ou mediante un aviso na páxina de inicio da súa conta.