hackertecnoloxía

Google Dorks: explorando os seus tipos e como usalos [Cheatsheet]

No vasto mundo da busca en liña, hai formas máis avanzadas de buscar información específica que van máis alá da simple introdución de palabras clave nun motor de busca. Unha destas técnicas de busca máis sofisticadas fíxose popular no campo da seguridade informática e da investigación da información, o Google Dorks.

Estamos a falar dunha serie de comandos e técnicas que permiten aos usuarios atopar información oculta e sensible de forma máis precisa e eficaz.

Neste artigo, imos explorar as diferentes formas en que os usuarios poden ampliar as súas habilidades de busca en liña; descubra datos valiosos sen depender só das buscas convencionais. Le ata o final e convértete nun experto en buscar información en Internet.

É importante ter en conta que os dorks deben usarse de forma ética e legal. Usar dorks para acceder, explotar ou comprometer sistemas sen autorización é unha actividade ilegal e unha violación da privacidade e da seguridade. Os dorks son unha ferramenta poderosa, pero o seu uso debe estar en consonancia cos principios éticos e legais establecidos..

Comezaremos aclarándoche o que é un Dork en Informática

Non é máis que unha cadea de busca especializada que se utiliza para atopar información específica a través de buscadores, como Google. Estas cadeas de busca, tamén coñecidas como "Google dorks" ou simplemente "dorks", permiten aos usuarios realizar buscas máis avanzadas e precisas de descubrir información oculta ou confidencial que non sería facilmente accesible mediante buscas convencionais.

Obtén información sobre Google Dorks e como se usan

Os dorks están formados por palabras clave e operadores específicos que se introducen nun motor de busca para filtrar os resultados para obter información específica. Por exemplo, un dork pode estar deseñado para buscar directorios expostos, contrasinais filtrados, ficheiros sensibles ou sitios web vulnerables a ataques. Os expertos en seguridade, os investigadores e os piratas informáticos éticos utilizan amplamente os dorks para atopar e avaliar posibles vulnerabilidades en sistemas e aplicacións.

Cales son os tipos de Google Dorks e como se usan?

Google Dorks é unha ferramenta poderosa. Estes comandos de busca avanzada permiten aos usuarios realizar buscas máis específicas e descubrir información que normalmente non sería accesible dun xeito convencional. Aquí o máis importante:

Google Dorks básico

O Os Google Dorks básicos son os comandos de busca máis sinxelos e máis utilizados. Estes idiotas céntranse en buscar palabras clave específicas en páxinas web e poden ser útiles para atopar información específica. Algúns exemplos de Google Dorks básicos son:

 • título: Permítelle buscar palabras clave no título dunha páxina web. Por exemplo, "intitle:hackers" mostrará todas as páxinas que conteñan a palabra "hackers" no seu título.
 • inurl: Este idiota busca palabras clave nos URL das páxinas web. Por exemplo, "inurl:admin" mostrará todas as páxinas que conteñan a palabra "admin" no seu URL.
 • Tipo de ficheiro: busca ficheiros específicos segundo o seu tipo. Por exemplo, "filetype:pdf" mostrará todos os ficheiros PDF relacionados coa palabra clave especificada.

tontos avanzados

Os Google Dorks avanzados van máis aló das buscas básicas e permiten unha exploración máis profunda da web. Estes idiotas están deseñados para atopar información máis sensible ou específica.. Algúns exemplos de Google Dorks avanzados son:

 • Web: Este idiota permítelle buscar información específica nun sitio web concreto. Por exemplo, "site:example.com password" devolverá todas as páxinas de example.com que conteñan a palabra "contrasinal".
 • Escondite: Este idiota mostra a versión almacenada en caché dunha páxina web. É útil cando queres acceder a unha páxina que foi eliminada ou que non está dispoñible actualmente.
 • ligazón: Este dork mostra as páxinas que enlazan a un URL específico. Pode ser útil para atopar sitios web relacionados ou descubrir backlinks.

Dorks para a seguridade informática

Os Google Dorks tamén son moi utilizados no campo da seguridade informática para buscar vulnerabilidades, exposicións e datos confidenciais. Algúns exemplos de Google Dorks usados ​​na seguridade informática son:

 • contrasinal: Este idiota busca páxinas web que conteñan ficheiros de contrasinais expostos ou directorios vulnerables.
 • shōdan: Úsase para buscar dispositivos conectados a Internet a través do buscador Shodan. Por exemplo, "shodan:webcam" mostrará cámaras web accesibles ao público.
 • "Índice de": Busca directorios de índice de ficheiros en servidores web, que poden expoñer ficheiros confidenciais ou privados.

Dorks para a investigación da información

Google Dorks tamén son ferramentas valiosas para a investigación de información e a recollida de datos. Algúns exemplos de Google Dorks usados ​​na investigación de información son:

 • "intexto:": Este dork permítelle buscar unha palabra ou frase específica dentro do contido dunha páxina web. Por exemplo, "intext:OpenAI" mostrará todas as páxinas que conteñan a palabra "OpenAI" no seu contido.
 • "inacora:" Busca palabras clave específicas nas ligazóns das páxinas web. Pode ser útil para atopar sitios web relacionados cun tema ou palabra clave específicos.
 • relacionados:: Mostra sitios web relacionados cun URL ou dominio específicos. Pode axudar a descubrir sitios web similares ou relacionados cun tema en particular.

Dorks para buscar vulnerabilidades

Google Dorks tamén se usa para buscar vulnerabilidades en sitios web e aplicacións. Estes idiotas están deseñados para atopar sitios web que poidan ser susceptibles a ataques ou fugas de información. Algúns exemplos de Google Dorks utilizados na busca de vulnerabilidades son:

 • Inxección SQL: Este idiota busca sitios web que poidan ser vulnerables aos ataques de inxección SQL.
 • "XSS": Busca sitios web que poidan ser vulnerables a ataques de scripts entre sitios (XSS).
 • Carga de ficheiros: Busca sitios web que permitan cargas de ficheiros, o que pode ser unha vulnerabilidade potencial se non se implementa correctamente.

Algunhas preguntas frecuentes e as súas respostas sobre Google Dorks

Como queremos que non teñas dúbidas sobre estas ferramentas, aquí deixámosche as mellores respostas ás túas dúbidas:

É legal usar Google Dorks?

O uso de Google Dorks é legal. Non obstante, é importante utilizalos de forma ética e responsable. Usar dorks para actividades ilegais, como o acceso non autorizado a sistemas, violar a privacidade ou cometer fraude, é ilegal e non está permitido.

Cales son os riscos de usar Google Dorks?

O uso indebido ou irresponsable de Google Dorks pode ter consecuencias negativas, como violar a privacidade dos demais, acceder a información confidencial sen permiso ou participar en actividades ilegais. É fundamental comprender os límites éticos e legais ao utilizar estas ferramentas.

Cales son os usos éticos de Google Dorks?

Os usos éticos de Google Dorks inclúen identificar e corrixir vulnerabilidades en sistemas e aplicacións, avaliar a seguridade dun sitio web e atopar información exposta para notificar aos propietarios e axudar a protexer a privacidade e a seguridade.

Como podo aprender a usar Google Dorks de forma eficaz?

Podes aprender a utilizar Google Dorks de forma eficaz mediante a investigación, a lectura de documentación, a participación en comunidades e foros de seguridade informática e a práctica. Hai recursos en liña, tutoriais e cursos que poden axudarche a mellorar as túas habilidades no uso de Google Dorks.

Tipo Google DorkExemplo de Google Dork
busca básicaintitle:"palabra clave"
inurl:"palabra clave"
filetype:"tipo de ficheiro"
sitio: "dominio.com"
caché: "URL"
ligazón: "URL"
Seguridade informáticaintext:"Erro SQL"
intext:"contrasinal filtrado"
intext:"configuración de seguridade"
URL: "admin.php"
intitle:"panel de control"
sitio:"dominio.com" ext:sql
Información confidencialintext:"información confidencial"
intitle:"ficheiro de contrasinal"
tipo de ficheiro: docx "confidencial"
inurl:”file.pdf” intext:”número da seguridade social”
inurl:"backup" ext:sql
intitle:"índice de directorio"
exploración de sitios website:domain.com "iniciar sesión"
site:domain.com "índice de"
site:domain.com intitle:"ficheiro de contrasinal"
site:domain.com ext:php intext:"Erro SQL"
site:domain.com inurl:"admin"
site:domain.com filetype:pdf
outrosallinurl:"palabra clave"
allintext:"palabra clave"
relacionados: dominio.com
información: dominio.com
definir: "termo"
axenda telefónica: "nome de contacto"
citeia.com

Existen alternativas a esta ferramenta para buscas avanzadas?

Si, existen outras ferramentas e técnicas para realizar buscas avanzadas, como Bing dorks, Yandex dorks ou Shodan (para buscar dispositivos conectados a Internet). Cada un ten as súas características e enfoques específicos.

Como podo protexer o meu sitio web ou aplicación de que Google Dorks atope?

Para protexer o teu sitio web ou aplicación de que Google Dorks atope, é importante implementar boas prácticas de seguranza, como asegurarte de que os directorios e ficheiros sensibles estean protexidos, manter o software actualizado, aplicar unha boa configuración de seguranza e realizar probas de penetración para identificar posibles vulnerabilidades.

Que medidas de seguridade debo tomar se descubro que o meu sitio web é vulnerable a través de Google Dorks?

Se descobres que o teu sitio web é vulnerable a través de Google Dorks, é importante que tomes medidas inmediatas para corrixir as vulnerabilidades. Isto pode incluír parchear o sistema, corrixir erros de configuración, restrinxir o acceso non autorizado e mellorar a seguridade xeral do sitio.

Pódense usar noutros buscadores ademais de Google?

Aínda que os Google Dorks son comandos deseñados para ser usados ​​no buscador de Google, algúns dos operadores e técnicas tamén se poden aplicar a outros buscadores. Non obstante, é importante ter en conta as diferenzas de sintaxe e resultados entre os motores de busca.

Como podo usar Google Dorks para buscar vulnerabilidades nos sitios web?

Podes usar Google Dorks para buscar vulnerabilidades en sitios web identificando patróns específicos en URL, buscando directorios expostos, buscando ficheiros confidenciais ou buscando mensaxes de erro que poidan revelar información confidencial. É importante facelo de forma ética e respectando a privacidade dos demais.

Existen comunidades ou foros en liña onde se discuta e comparta Google Dorks?

Si, hai comunidades e foros en liña nos que profesionais e entusiastas da seguridade da información comparten información, técnicas e discuten o uso de Google Dorks. Estes espazos poden ser útiles para aprender, compartir coñecementos e estar ao día das últimas tendencias no uso de dorks.

Algúns foros e comunidades en liña onde se discute e comparte coñecementos sobre o uso de Google Dorks e a seguridade informática son estes:

 1. Exploit Database Community: unha comunidade en liña dedicada á seguridade informática e ao intercambio de información sobre vulnerabilidades e exploits. (https://www.exploit-db.com/)
 2. Reddit - r/NetSec: un subreddit dedicado á seguridade informática, onde profesionais e entusiastas comparten noticias, discusións e técnicas relacionadas coa seguridade. (https://www.reddit.com/r/netsec/)
 3. Comunidade HackerOne: unha comunidade de hackers éticos e profesionais da seguridade en liña, onde se discuten as vulnerabilidades, as técnicas de seguridade e se comparten os resultados. (https://www.hackerone.com/community)
 4. The Ethical Hacker Network: unha comunidade en liña para profesionais da seguridade da información e hackers éticos, onde se comparten recursos, se discuten técnicas e se fan colaboracións. (https://www.ethicalhacker.net/)
 5. Foro da comunidade de SecurityTrails: un foro de seguridade en liña onde profesionais e entusiastas da seguridade discuten temas relacionados coa seguridade informática, incluído o uso de Google Dorks. (https://community.securitytrails.com/)

Tipo Google DorkExemplo de Google Dork
busca básicaintitle:"palabra clave"
inurl:"palabra clave"
filetype:"tipo de ficheiro"
sitio: "dominio.com"
caché: "URL"
ligazón: "URL"
Seguridade informáticaintext:"Erro SQL"
intext:"contrasinal filtrado"
intext:"configuración de seguridade"
URL: "admin.php"
intitle:"panel de control"
sitio:"dominio.com" ext:sql
Información confidencialintext:"información confidencial"
intitle:"ficheiro de contrasinal"
tipo de ficheiro: docx "confidencial"
inurl:”file.pdf” intext:”número da seguridade social”
inurl:"backup" ext:sql
intitle:"índice de directorio"
exploración de sitios website:domain.com "iniciar sesión"
site:domain.com "índice de"
site:domain.com intitle:"ficheiro de contrasinal"
site:domain.com ext:php intext:"Erro SQL"
site:domain.com inurl:"admin"
site:domain.com filetype:pdf
outrosallinurl:"palabra clave"
allintext:"palabra clave"
relacionados: dominio.com
información: dominio.com
definir: "termo"
axenda telefónica: "nome de contacto"

Deixa unha resposta

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.