Aviso Legal / Pedido

Este aviso legal/película actualizouse por última vez o 4 de agosto de 2022.

O propietario deste sitio web é:

Xosé Bonilla
da Deputación nº 85
España
Correo electrónico:  se.nimdam@aloh
Teléfono: 609225884
CIF (IVE): 47119440F

O(s) representante(s) legal(s) de Jose Bonilla:

Xosé Bonilla

1. Xeral

Non estamos dispostos nin obrigados a participar nos procedementos de resolución de disputas ante unha xunta de arbitraxe de consumidores.