Tema Jannah La llicència no està validada, aneu a la pàgina d'opcions del tema per validar la llicència, necessiteu una única llicència per a cada nom de domini.

Política de Privadesa i Protecció de Dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta política de privacitat cobreix www.citeia.com 

Aquesta política de privacitat de www.citeia.com regula l'obtenció, ús i altres formes de tractament de les dades personals facilitades pels Usuaris en aquest lloc web o en qualsevol dels entorns d'Internet de l'entitat.

En el cas que www.citeia.com li hagués sol·licitat que ens comuniqui alguns dels seus dades personals es deu a la necessitat de conèixer els mateixos per poder desenvolupar la relació que les dues parts van mantenir en el futur, així com per poder realitzar altres tasques relacionades amb aquesta relació jurídica.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en el lloc web, amb referència als serveis prestats per www.citeia.com, Els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que facilitin en un tractament de dades personals, dels quals www.citeia.com és el titular, podent exercitar els drets corresponents d'acord a l'exposat en les següents clàusules.

www.citeia.com actua com a titular, facilitador i gestor de continguts d'aquest lloc web i informa els usuaris que compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i, de forma especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 abril 2016 sobre protecció de les persones físiques amb pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, i derogant la Directiva 95/46 / CE (d'ara endavant, Reglament General de protecció de dades) i amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

1. Tractament de dades personals de www.citeia.com

En compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades ( RGPD), t'informem que les dades que ens proporcions com a usuari registrat es tractaran per:

  • Mantenir actiu teu perfil d'usuari en la nostra plataforma, permetent interactuar i utilitzar les diferents eines que posem a la teva disposició com a usuari registrat. El teu perfil es mantindrà actiu mentre no cursis la baixa corresponent.
  • Si et subscrius a algun dels nostres portals per rebre automàticament les novetats que en ells publiquem, la teva adreça de correu electrònic s'utilitzarà per fer-te arribar aquestes novetats.
  • Si participes escrivint comentaris es publicarà el teu nom d'usuari. No publicarem en cap cas la teva adreça de correu electrònic.

Les dades personals de l'usuari que es recaptin seran tractades amb absoluta confidencialitat. 

2. Quin tipus de dades estem recopilant?

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, www.citeia.com únicament recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres beneficis, gestions i activitats que li atribueixi la llei.

S'informa als usuaris que la informació que facilites en els formularis inclosos en aquest lloc web és voluntària, tot i que la negativa a facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat d'accedir als serveis que així ho requereixin.

3. Quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no manifesti el contrari i durant els terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser recollides.

4. Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, en relació amb les dades recollides per la forma descrita en el primer punt, els drets reconeguts en el Reglament General de Protecció de Dades, i, els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació a el tractament.

5. Compromís de l'usuari

L'usuari és responsable de l'autenticitat de les dades facilitades, els quals han de ser exactes, actuals i completes per a la finalitat que es faciliten. En tot cas, si les dades facilitades en els formularis corresponents fos un tercer titular, l'usuari és el responsable de la correcta captació de consentiment i informació a l'tercer sobre els aspectes reflectits en aquesta Política de Privacitat.

6. Responsabilitat d'ús i contingut dels usuaris

Tant l'accés al nostre lloc web com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en aquest lloc web, serà l'únic responsable de la persona que el va realitzar. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes revisats i accessibles a través d'ella, estarà sotmès a la legalitat, ja sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i lícit ús. per part dels usuaris, els quals seran responsables d'aquest accés i correcte ús

Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes revisats i accessibles a través d'ella, estarà subjecte a la licitud, ja sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús. lícit per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respectant la legislació vigent, la moral, l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i propòsits per als quals estan dissenyats.

7. Informació de l'ús d'altres llocs web i xarxes socials

www.citeia.com  es responsabilitza únicament dels continguts i la gestió dels llocs web dels quals és titular o té un dret de naturalesa similar. Qualsevol altre lloc web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora d'aquest lloc web, és responsabilitat dels seus legítims propietaris.

8. seguretat

La seguretat de la seva informació personal és important per a nosaltres. Quan ingressa informació confidencial (com la seva informació de transferència bancària o adreça de correu electrònic) al nostre formulari de registre, encriptamos aquesta informació usant SSL.

9. Enllaços a altres llocs

Si fa clic en un enllaç a un lloc de tercers, abandonarà el nostre lloc i anirà a el lloc que va seleccionar. A causa de que no podem controlar les activitats de tercers, no podem acceptar la responsabilitat per l'ús de la seva informació d'identificació personal per part d'aquests tercers, i no podem garantir que s'adhereixin a les mateixes pràctiques de Privacitat que nosaltres. 

Us recomanem revisar la declaració de privadesa de qualsevol altre proveïdor de serveis a què sol·liciti serveis.

10. Canvis en aquesta Política de Privacitat

Si decidim canviar la nostra política de privacitat, publicarem aquests canvis en aquesta Política de Privadesa i en altres llocs que considerem apropiats perquè sàpiga quina informació recollim, com la utilitzem i sota quines circumstàncies, si n'hi ha, divulguem. això.

Reservat el dret de modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, així que revísela amb freqüència. Si fem canvis substancials a aquesta política, us ho notificarem aquí, per correu electrònic o mitjançant un avís a la pàgina d'inici del seu compte.