Tema Jannah La llicència no està validada, aneu a la pàgina d'opcions del tema per validar la llicència, necessiteu una única llicència per a cada nom de domini.

Avís legal

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.citeia.com  (Denominat en endavant LA PÀGINA WEB)

1. contingut

El contingut d'aquesta web és propietat de www.citeia.com 

2. Propietat intel·lectual

Aquesta pàgina web, els seus continguts, el seu codi font estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel·lectual, estant tots els drets reservats.

3. Ús de la Web

L'usuari d' www.citeia.com es compromet a fer un ús lícit el lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació espanyola. L'usuari haurà d'abstenir-se de:

 1. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia de terrorisme o, en general, contraris a les lleis, a la normativa internacional o a l'ordre públic.
 1.  Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics tant de www.citeia.com com de terceres persones, ja siguin aquestes físiques o jurídiques, entitats, organismes o organitzacions de qualsevol naturalesa.
 1. Obstruir o obstaculitzar, per qualsevol mitjà i / o tecnologies, l'accés d'altres usuaris a LA PÀGINA WEB i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals www.citeia.com presta els seus serveis.
 1. Accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA PÀGINA WEB o terceres persones, ja siguin aquestes físiques o jurídiques, entitats, organismes o organitzacions de qualsevol naturalesa, i, si escau, aconseguir, sostreure, conèixer o extreure informació de qualsevol naturalesa.
 1.  Queda igualment prohibida la temptativa infructuosa de tot el que es descriu en paràgraf anterior.
 1. Vulnerar o infringir els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de www.citeia.com o de terceres persones, ja siguin aquestes físiques o jurídiques, entitats, organismes o organitzacions de qualsevol naturalesa.
 1. Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o de terceres persones, ja siguin aquestes físiques o jurídiques, entitats, organismes o organitzacions de qualsevol naturalesa.
 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts de LA PÀGINA WEB, Llevat que es compti amb l'autorització expressa de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès d'acord amb la normativa vigent.
 1. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts de www.citeia.com, Com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el disseny gràfic i els codis font corresponents, constitueixen una obra la propietat intel·lectual pertany a EL PROPIETARI DE LA PÀGINA WEB, Sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de www.citeia.com.

Legislació i Jurisdicció aplicable: Els termes exposats en aquest document es regeixen per la llei espanyola. Les parts, en el cas que la normativa d'aplicació ho permeti, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a el dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​per a la resolució de qualsevol controvèrsia o disputa legal que eventualment pogués presentar-se.

Obligacions dels usuaris: Els usuaris dels serveis de www.citeia.com es comprometen a complir la legislació vigent ia fer un ús de la mateixa d'acord amb els bons costums, la moral i l'ordre públic. Així mateix, s'obliguen a el compliment de les normes detallades en aquest text legal i a l'acompliment de les clàusules que regeixen l'accés i ús d'aquest lloc web.

4. responsabilitat

Aquesta pàgina està en contra de la pirateria o qualsevol altra activitat il·lícita i reprova qualsevol comportament contrari als drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole. L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts aportats per la resta d'usuaris, de conformitat amb la legislació aplicable, el present avís, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. D'aquesta manera, l'usuari s'haurà d'abstenir de fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitats

El contingut d' LA PÀGINA WEB té caràcter general i atén fins merament informatius, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat en cada un dels moments d'accés als mateixos. Igualment, no es pot garantir la seva idoneïtat per la qual cosa www.citeia.com s'exclou, i queda exonerat, fins on permet la normativa vigent, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole derivats de:

 1. La impossibilitat d'accés a LA PÀGINA WEB o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través de la mateixa o dels serveis que s'ofereixen.
 1. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l' USUARI.
 1. L'ús de LA PÀGINA WEB amb incompliment de la normativa vigent, en frau de llei, de forma contrària a la bona fe o a l'ordre públic, infringint els usos de el comerç i de l'trànsit a internet, així com l'incompliment de qualssevol obligacions que a l' USUARI se li deriven de el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte de LA PÀGINA WEB.
 1.  particularment, www.citeia.com no es fa responsable de les actuacions de tercers que puguin suposar vulneració de drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 1. Igualment, www.citeia.com queda exonerat expressament de qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta PÀGINA WEB i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster; en el ben entès que la funció dels enllaços i hiperenllaços que apareixen en LA PÀGINA WEB és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que s'ofereixen.
 1. www.citeia.com no garanteix ni es responsabilitza de l'funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l'resultat obtingut.
 1. www.citeia.com no es fa responsable de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.